J D Cisternkontroll AB har drivits av Jan Davinder i 28 framgångsrika år. Där fokus har legat på flygbränsleanläggningar och har god erfarenhet av alla typer av cisterner och bränslen.

I Januari 2016 köptes J D Cisternkontroll av Martin Karlsson och Thomas Lundin, vi båda har lång erfarenhet av flygbränsle hantering. Där stort fokus ligger på hälsa, miljö och säkerhet. Alla våra jobb speglar de stora kraven flyg och olje-branchen har på dessa områden. Vi utför jobben med "CoW" (Arbetstillstånd vid farliga arbeten enligt AFS författningar) för att minimera risker för olyckor som kan påverka Mäniska, Miljö och Maskin.

Vi arbetar i hela landet från Kiruna till Malmö, där de största kunderna är: Shell Aviation, Swedavia, Polis flyget, SAAB, Sjöfartsverket, MFS, Air BP Sweden AB, BFS, GFC, AFCO, SFS, Statoil Aviation, industrier och privata kunder mf.

 

Kontakt

JD Cisternkontroll AB 070-318 22 40
070-731 11 27
jdcisternkontroll@gmail.com